کاریکاتور روز جهانی ریشه کنی فقر
روز جهانی ریشه‌کنی فقر
سالها پیش اقدامات فعالان اجتماعی در زمینه لزوم حمایت از فقرا و تلاش برای ریشه‌کنی فقر منجر به نامگذاری ۱۷ اکتبر به نام روز جهانی ریشه‌کنی فقر شد. به بهانه این روز به بررسی علل ایجاد فقر و راهکارهای مبارزه با آن پرداختیم. در این میان از سخنان گهربار امیرالمؤمنین(ع) با که تعابیر خاصی از فقر یاد کردند نیز بهره گرفتیم.
توسط
تومان