پیاده روی اربعین ۹۹
پیاده‌روی اربعین
پیاده‌روی اربعین که تا سالها به حکم رژیم بعث عراق ممنوع بود در سالهای اخیر به بزرگترین تجمع شیعیان تبدیل شده است. تجمعی که وحدت، همدلی و حق‌طلبی شیعیان را برای جهانیان به نمایش می‌گذارد. در برگزاری این مراسم باشکوه تشکل‌های مردمی نقش بسیار مهمی دارند. به گونه‌ای که می‌توان از ظرفیت این تشکل‌ها در دیگر جریانات اجتماعی نیز استفاده نمود.
توسط
تومان