وام قرض الحسنه چیست
آثار و برکات قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه یکی از مبانی اقتصادی اسلام است که برای گره‌گشایی در کار مسلمانان در نظر گرفته شده است. مطابق احکام اسلامی هر کار خیری که برای کمک به نیازمندان و در راه رضای خدا صورت گیرد مانند قرضی است که به خداوند اعطا می‌شود. خداوند برای تشویق مسلمانان پاداش و برکات فراوانی برای این امر در نظر گرفته است.
توسط
تومان