هیئت مدیره
یبلیبلا
هیئت امنا موسسه امام مرتضی با سفیر کشور عراق در رابطه با مشکلات معاودین و حل معضلات آنها دیدار و گفتگو کردند روز گدشته هیئت امناء موسسه خیریه امام مرتضی(ع) با سفیر کشور عراق دیدار و در ارتباط با مسائل ...
توسط
تومان