نقش وحدت اسلامی در امنیت و آرامش جهان اسلام
راهکارهای تحقق وحدت اسلامی
اگر تمام کشورهای اسلامی در برابر دشمنان مشترک خود متحد باشند جهان اسلام به قدرتی تبدیل خواهد شد که هیچکس فکر تجاوز به آن را نخواهد کرد. دشمن به خوبی می‌داند تحریک احساسات و تقویت تعصبات فرقه‌ای راه نفوذ در میان مسلمانان است. ما نیز باید باور کنیم وحدت اسلامی تنها راه نجات مسلمانان مظلوم در سراسر دنیاست.
توسط
تومان