نذورات محرم
۰۲۵-۱
محرم و عزاداری امام حسین (ع) فرصت مناسبی است تا از همدلی و یکرنگی جامعه استفاده کنیم. از این مشارکت جمعی می‌توان برای دستیابی به اهداف بزرگی کمک گرفت. کمک به نیازمندان از جمله مواردی است که در این حوزه می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. این امر در سیره اهل بیت و امامان معصوم نیز دیده می‌شود.
توسط
تومان