معضل سو تغذیه
Untitled-1-2_521b69e02ed57b74b7c36926a43f9360
کمک به صورت بسته مواد غذایی ، یکی از بزرگ‌ترین وظیفه های انسانی هر فرد و گروهی رعایت حس همدردی و درک وضعیت نیازمندان است. از همین رو‌ موسسه امام مرتضی(ع) جهت حل معضل سو تغذیه و کمک در حد ...
توسط
تومان