مشارکت مردمی
نقش مشارکت مردمی در هنگام بحران
مشارکت‌مردمی در هنگام بحران‌ها و بلایای طبیعی مشارکت مردمی در هنگام بحران یکی از اجزای مدیریت بحران به شمار می‌رود که نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی دارد. به ویژه در بلایای ناگهانی مانند سیل و زلزله ...
توسط
تومان