محرومیت‌زدایی
محروم‌ترین شهرها و روستاهای کشور
توزیع عادلانه امکانات و خدمات در سطح کشور از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران بود. با گذشت سالها علیرغم اقدامات فراوانی که در زمینه محرومیت‌زدایی انجام شده هنوز مناطق محروم فراوانی در کشور وجود دارد. در تعیین مناطق محروم از شاخص‌های خاصی استفاده می‌شود که این شاخص‌ها در برنامه‌های آتی محرومیت‌زدایی بسیار تأثیرگذار است.
IMG_9646-1024×768
مؤسسات خیریه نیازمند مشارکت تمام اقشار جامعه هستند ولی مشارکت گروه‌های متخصص نظیر پزشکان در محرومیت‌زدایی در کشور ضرورت دارد. بسیاری از مناطق محروم از امکانات پزشکی و درمانی کافی برخوردار نیستند. به همین خاطر تلاش برای ارائه خدمات درمانی به این مناطق باید در اولویت برنامه‌های کمک به نیازمندان قرار گیرد.
توسط
تومان