فعالیت های دامپزشکی
نقش دامپزشکی در سلامت جامعه
وابستگی زندگی انسان به دام و طیور به اندازه‌ای است که سلامت جوامع انسانی به سلامت دام وابسته است. لذا فعالیت‌های دامپزشکی به عنوان حافظ سلامت دام و طیور نقش مهمی در سلامت، امنیت غذایی و اقتصاد جامعه دارد. از آنجایی که مناطق محروم سهم عمده‌ای در تولید محصولات دامی دارند ارائه خدمات دامپزشکی به آنها کاملاً ضروری است.
توسط
تومان