فعالیت های خیریه
فعالیت‌های خیریه
فعالیت‌های خیریه با توجه به نیازها و مشکلات مردم در جامعه تعریف می‌شود. بنابراین می‌توان گفت مؤسسات خیریه در هر حوزه‌ای آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند. گستره فعالیت‌های خیریه این فرصت را برای تمام اقشار جامعه ایجاد کرده تا هرکس بر مبنای توان و علاقه خود در این امور مشارکت کند.
۱۳۹۹۰۲۲۰۱۶۳۳۲۹۴۷۳۲۰۳۵۱۳۱۴ (۱)
مساجد به عنوان پایگاهی مردمی می‌توانند نقش مهمی در رویدادهای اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشند. از این ظرفیت در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب به خوبی استفاده می‌شد. بحران کرونا و طرح کمک مؤمنانه فرصت مناسبی بود تا مساجد بار دیگر با مشارکت مؤسسات خیریه قدرت اثرگذاری خود را به نمایش بگذارند.
توسط
تومان