عوامل موثر بر رونق تولید داخلی
لزوم توسعه صادرات
رونق تولید داخلی به همان اندازه که نیاز به اقبال داخلی دارد به فروش خارجی نیز نیاز دارد. زیرا در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد تولیدکننده‌ای که با مشکلات فراوان به تولید می‌پردازد در فروش محصولات خود ناکام می‌ماند. صادرات علاوه بر تضمین فروش محصولات با کسب درآمد ارزی نیز کشور را یاری می‌کند.
توسط
تومان