طرح پدرانه
photo_2020-03-30_16-03-28-2_cdead646339f58b33e4e71984686eb46
در این طرح بیش از ۱۰۰۰ بسته مواد غذایی و بهداشتی با توجه به اتفاقات اخیر بین نیازمندان حومه تهران و روستاهای ورامین پخش می گردد
توسط
تومان