صنعت داروسازی ایران
صنعت-داروسازی-ایران
صنعت داروسازی نقش مهمی در تأمین سلامت مردم هر کشور دارد. لذا پیشرفت صنعت داروسازی کشور لازمه رشد و توسعه کشور است. صنعت داروسازی ایران در پیش از انقلاب بر مبنای واردات فعایت خود را آغاز کرد. ولی پس از انقلاب علیرغم وجود مشکلات فراوان با اقدامات مؤثری که انجام شده پیشرفت قابل تحسینی در تأمین نیاز داخلی داشته است.
توسط
تومان