شهرمشهد
Untitled-1-3_1df20f06dde8ff35438b01fd9ebd2edb
گاز رسانی سنگ آتش موسسه خیریه امام مرتضی(علیه السلام) در سال ۹۷ با سفر به روستای سنگ آتش واقع در استان خراسان رضوی، به امدادرسانی در این روستا پرداخت. جمعیت روستای سنگ آتش که نزدیک ترین روستا به شهرمشهد می ...
توسط
تومان