شهرستان ایرانشهر
Untitled-1-1_220d260c98293eb8e811e3a7d11c0ca2
طرح همدردی موسسه خیریه امام مرتضی (علیه السلام) موسسه خیریه امام مرتضی (علیه السلام) در راستای اهداف خود و با شعار حضور در بحران این بار به یاری مردمان محروم سیل زده سیستان و بلوچستان و شهرستان بشاگرد شتافت.بارندگی شدید ...
توسط
تومان