سلمان فارسی تاریخ طبری
داستان سلمان فارسی
سلمان فارسی از یاران صدیق پیامبر است که سرگذشت بسیار جالبی دارد. او در جستجوی حقیقت سرزمین مادری خود را ترک کرده و کسب دانش و عبادت را سرلوحه کار خویش قرار می‌دهد. در نهایت نیز از برکات همنشینی پیامبر(ص) بهره‌مند می‌شود. او در علم و دانش و زهد و تقوی سرآمد یاران پیامبر(ص) بود.
توسط
تومان