ساخت درمانگاه خیریه
اهداف ساخت درمانگاه خیریه
ساخت درمانگاه خیریه از اقدامات بسیار ارزشمندی است که نقش بسزایی در ارتقای سطح سلامت جامعه دارد. این امر تنها به مناطق محروم کشور محدود نمی‌شود و حتّی در پایتخت نیز ساخت درمانگاه خیریه رواج دارد. ارائه خدمات درمانی رایگان و حمایت بیماران نیازمند تا بهبودی کامل از مهمترین اهداف این مراکز است.
توسط
تومان