روستاهای کشور
محروم‌ترین شهرها و روستاهای کشور
توزیع عادلانه امکانات و خدمات در سطح کشور از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران بود. با گذشت سالها علیرغم اقدامات فراوانی که در زمینه محرومیت‌زدایی انجام شده هنوز مناطق محروم فراوانی در کشور وجود دارد. در تعیین مناطق محروم از شاخص‌های خاصی استفاده می‌شود که این شاخص‌ها در برنامه‌های آتی محرومیت‌زدایی بسیار تأثیرگذار است.
توسط
تومان