روز معلم ۹۹
روز جهانی معلم
کشورهای توسعه یافته با درک اهمیت نظام آموزشی، ارج و قرب فراوانی برای جامعه معلمان خود قائل هستند. در این جوامع، شغل معلمی جزو مشاغل برتر بوده و معلمان دغدغه‌ای جز آموزش ندارند. روز جهانی معلم فرصت مناسبی است تا این تفکر در سراسر دنیا ترویج یافته و زمینه توسعه بیشتر برای همه کشورها فراهم شود.
توسط
تومان