روز جهانی کودک در ایران
روز جهانی کودکان
تعیین روز جهانی کودک به منظور یادآوری هرساله حقوق کودکان در سراسر دنیا صورت گرفته است. مطابق پیمان‌نامه سازمان ملل، تمام کودکان دنیا از حقوق یکسان برخوردارند. سلامت، بهداشت و آموزش از حقوق اولیه‌ای است که باید برای کودکان در تمام دنیا فراهم شود. مهم این است که فارغ از اقدامات دولتی، هریک از ما می‌توانیم نقش مؤثری در حمایت از حقوق کودکان داشته باشیم.
توسط
تومان