داستان سلمان فارسی در جنگ خندق
داستان سلمان فارسی
سلمان فارسی از یاران صدیق پیامبر است که سرگذشت بسیار جالبی دارد. او در جستجوی حقیقت سرزمین مادری خود را ترک کرده و کسب دانش و عبادت را سرلوحه کار خویش قرار می‌دهد. در نهایت نیز از برکات همنشینی پیامبر(ص) بهره‌مند می‌شود. او در علم و دانش و زهد و تقوی سرآمد یاران پیامبر(ص) بود.
توسط
تومان