حضرت رقیه
حضرت رقیه(س) در خرابه شام
یکی از صحنه‌های دردناک واقعه کربلا حضور کودکان معصوم در این داستان است. کودکانی که نقشی در بازی بزرگان نداشته و از بد روزگار شاهد آن اتفاقات بودند. حضرت رقیه(س) دختر سه ساله امام حسین(ع) یکی از این کودکان است. دخترک خردسالی که عطش را تحمل کرد ولی فراق پدر و برادران، او را از پای درآورد.
توسط
تومان