جاذبه های گردشگری اصفهان
تالاب لیپار یا دریاچه صورتی
امروزه کشورهای مختلف درآمد بالایی از صنعت گردشگری خود دارند. این در حالی است که اغلب آنها جاذبه‌های گردشگری خاصی ندارند. اما در کشور ما که مملو از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی است آن طور که باید به این امر پرداخته نشده است. جاذبه‌های گردشگری مناطق محروم شاید کلید گمشده محرومیت‌زدایی این مناطق باشد.
توسط
تومان