توزیع غذای گرم
۰۱
توزیع بیش از بیست هزار غذای گرم طی ۷ روز در بین بیش از ۳۰۰ خانواده سیل زده خوزستانی توزیع و پخت غذای گرم در بین سیل زدگان خوزستان موسسه خیریه امام مرتضی (ع) با شعار حضور در بحران بلا ...
توسط
تومان