تبریک روز ملی روستا و عشایر
مردم روستا و عشایر
نامگذاری روزی با عنوان روز ملّی روستا و عشایر بهانه خوبی است که با خدمات و مشکلات این قشر زحمتکش بیشتر آشنا شویم. مردم روستا و عشایر از معدود تولیدکنندگانی هستند که در سخت‌ترین شرایط نیز به کار خود ادامه می‌دهند. کافی است بخشی از منابع دولتی به حمایت از آنها اختصاص داده شود تا تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.
توسط
تومان