تامین دارو و تجهیزات پزشکی
IMG_9646-1024×768
مؤسسات خیریه نیازمند مشارکت تمام اقشار جامعه هستند ولی مشارکت گروه‌های متخصص نظیر پزشکان در محرومیت‌زدایی در کشور ضرورت دارد. بسیاری از مناطق محروم از امکانات پزشکی و درمانی کافی برخوردار نیستند. به همین خاطر تلاش برای ارائه خدمات درمانی به این مناطق باید در اولویت برنامه‌های کمک به نیازمندان قرار گیرد.
توسط
تومان