تأمین مسکن نیازمندان
۲۲۲-۱۰۲۴x680
عدم مدیریت صحیح بازار مسکن موجب شده تأمین مسکن به بزرگترین معضل مردم در شهرهای بزرگ تبدیل شود. بخش مهمی از فعالیت مؤسسات خیریه نیز همواره به تأمین مسکن نیازمندان اختصاص دارد. گرچه مسئولیت این امر بر عهده نهادهای دولتی نیز هست. به هر حال به دلیل هزینه‌های سنگین بازار مسکن تنها با مشارکت مردم، دولت و مؤسسات خیریه می‌توان به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یافت.
توسط
تومان