ایده‌های اقتصادی برای نیازمندان
ایده‌های-اقتصادی-با-سرمایه-کم
در هر کاری آینده‌نگری و پیش‌بینی نتایج کار در میزان موفقیت آن تأثیر بسزایی دارد. در حوزه کمک به نیازمندان نیز نباید صرفاً انجام کار خیر را در نظر بگیریم. هدف اصلی محرومیت‌زدایی باید کاهش آمار فقر و محرومیت در کشور باشد. یکی از بهترین کارها در این حوزه، ارائه ایده‌های اقتصادی مناسب راه‌اندازی کسب وکار برای اشتغال نیازمندان است.
توسط
تومان