اهدای جهیزیه به نیازمندا
تأمین جهیزیه در خانواده‌های نیازمند
زمان به همان اندازه که می‌تواند عادات غلط را از بین ببرد می‌تواند یک رسم صحیح را نیز چنان تغییر دهد که به معضلی بزرگ تبدیل شود. داستان جهیزیه دختران نیز یکی از مواردی است که از ضرورت زندگی به مانعی برای ازدواج جوانان تبدیل شده است. در جامعه امروز تأمین جهیزیه چنان فشار سنگینی به خانواده‌ها وارد می‌سازد که بسیاری از جوانان از تشکیل خانواده منصرف می‌شوند.
توسط
تومان