امام سجاد(ع)
حیای-واقعه-عاشورا-در-سیره-امام-سجاد-ع
هریک از امامان معصوم بر حسب شرایط زمانه خود در تبلیغ معارف اسلامی تلاش می‌کردند. امام سجاد(ع) علاوه بر آن، وظیفه احیای واقعه عاشورا را نیز بر عهده داشتند. بیانات ایشان به سبب حضورشان در واقعه کربلا برای مردم سندی محکم برای ظلم آشکار امویان و مظلومیت امام حسین(ع) بود.
توسط
تومان