اطعام نیازمندان در ماه رمضان
کمک به نیازمندان در سیره امام حسن(ع)
هریک از خاندان پیامبر(ص) در طول زندگی پربرکت خویش اهتمام ویژه‌ای در کمک به نیازمندان داشتند. امام حسن(ع) که از کودکی در دامان پدر و مادر خود مشق بخشش کردند از نهایت کرامت و بخشندگی برخوردار بودند. هر نیازمند و درمانده‌ای از لطف و کرم بی حد و مرز ایشان بهره‌مند می‌شد.
توسط
تومان