اشتغال‌زایی در منزل
proor
مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی از بهترین اقداماتی است که می‌توان در راستای محرومیت‌زدایی در کشور انجام داد. اهدا کمک‌های مردمی و حمایت مالی از نیازمندان در اجرا برای مؤسسات خیریه ساده‌تر است. ولی اشتغال‌زایی برای نیازمندان، اثربخشی ماندگاری به همراه دارد. ما در این مطلب به معرفی نمونه‌های موفق اشتغال‌زایی برای نیازمندان می‌پردازیم.
توسط
تومان