از امام حسن عسکری(ع) چه می‌دانیم؟
فضایل امام حسن عسکری(ع)
امام حسن عسکری(ع) امام یازدهم شیعیان در شرایط خاصی به امامت رسیدند. حاکمان ظالم عباسی عملاً ایشان را زندانی کرده و شیعیان ایشان را آزار می‌دادند. لذا ایشان به صورت مخفیانه به رهبری و هدایت مردم می‌پرداختند. از سوی دیگر فضایل امام حسن عسکری(ع) به گونه‌ای بود که مردم را به راحتی تحت تأثیر قرار می‌دادند.
توسط
تومان