ازدواج
کارکردهای ازدواج
تعالیم اسلامی ازدواج را به عنوان بهترین راه تکامل، آرامش و سعادت بشر معرفی می‌کنند. توصیه‌های متعدد آیات و روایات به ازدواج و تشکیل خانواده نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. اما نباید فراموش کرد ازدواج درست و اصولی که بر مبنای انتخابی عقلانی صورت گیرد می‌تواند چنین آثار و برکاتی داشته باشد.
توسط
تومان