اثرات کار خیر
اهمیت کار خیر در کلام معصومین
احسان و نیکوکاری از برترین اعمال و موجب قرب خداوند است. اثرات کار خیر در زندگی انسان تنها به این دنیا محدود نمی‌شود و در آخرت نیز انسان از برکات آن بهره‌مند می‌شود. در وصف اثرات کار خیر در روایات و کلام ائمه عبارات دلنشینی وجود دارد که مرور آن خالی از لطف نیست.
توسط
تومان