آداب و پاداش کار خیر در قرآن
آداب کار خیر در قرآن
در قرآن کریم خداوند هم آداب احسان را به انسان می‌آموزد و هم با ذکر پاداش کار خیر، او را به این امر تشویق می‌نماید. در آداب کار خیر بهترین و برترین نوع احسان و انفاق را به آدمی معرفی می‌نماید. سپس پاداش بی‌کران خود برای چنین افرادی که آنها را محسنین و مقربین می‌خواند بیان می‌نماید.
توسط
تومان