تعمیر لوازم خانگی – نوار اصلی

معمولا تا اسم کمک می آید همه ی نگاه ها و دیدگاه ها به سمت پول نقد و سبد مواد غذایی میرود اما گاهی کمک هایی هست که به مراتب بهتر و مفیدتر برای مددجویان میباشد.

از نظر مدیریت خیریه این کمک ها به مراتب مفیدتر و موثر تر از کمک نقدی میباشد.

خیریه امام مرتضی (ع) با همکاری تعمیرگاه لوازم خانگی فخری اقدام به تعمیر رایگان لوازم خانگی عادی مددجویان و همچنین تعمیر بدون در نظر گرفتن سود و دستمزد برای لوازم خانگی خارجی و گران قیمت نموده است.

از همین رو میتوانید با یک تماس از این خدمت بهره مند گردید ( کلیک کنید )

توسط
تومان