تحصیلی – نوار اصلی

دانش آموزان امروز مدیران و مسئولان فردای کشور و جامعه ما هستند پس باید تمام تلاش خود را برای ارتقای سطح علمی و همچنین ارتقای سطح اجتماعی و فرهنگی آن ها بنماییم.

طی توافق به عمل آمده با چند تن از رتبه های برتر کنکور و افراد نخبه ی علمی کشور عزیزمان برآن شدیم تا وظیفه ی خود را علاوه بر ساخت مدرسه و همچنین کمک های نقدی به دانش آموزان در زمینه ی مشاوره ی تحصیلی و مدیریت مطالعه و برنامه ریزی مدیران فردای جامعه انجام دهیم.

از این رو این شرایط به صورت رایگان برای شما عزیزان به وجود آمده است.

شما میتوانید با هماهنگی با دفتر خیریه از این خدمت بهره مند گردید ( کلیک کنید )

توسط
تومان