بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

از موارد بسیار با اهمیت در مورد محرومان توجه به وضع بهداشت و درمان در زندگی ایشان است . موردی که با توجه به وضع اقتصادی معمولا مورد غفلت واقع می شود .علاوه بر این کمبود امکانات پزشکی و درمانی و در دسترس نبودن پزشک و کادر درمانی عدم توجه به بهداشت و درمان را در بین این قشر تشدید کرده است . بر این اساس موسسه امداد پزشکی و خیریه امام مرتضی (ع) توجه ویژه به امر سلامت و بهداشت و درمان قشر نیازمند داشته و در این زمینه اهتمام جدی به شرح زیر داشته است :

احداث ۴ در مانگاه های خیریه (درمانگاه خیریه امام علی (ع) در سه راه امین حضور ، در مانگاه شهید صدر در مولوی تهران ، درمانگاه حضرت زهرا در بغداد و در مانگاه شهید صدر در قرچک )
احداث شش درمانگاه موقتی با خدمات رایگان به مدت شش سال در خوزستان و شیراز از سال ۶۴ تا ۷۰ (ویژه مهاجرین بعد از جنگ تحمیلی )
خرید و تجهیز ساختمان جهت احداث آزمایشگاه
ارسال کمک های دارویی در زلزله کرمانشاه و در سیل اخیر خوزستان
تامین هزینه بیماران حدود ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان در سال
حمایت پزشکی از ۲۰۰۰ کودک مبتلا به سل در عراق

توسط
تومان