هيئت موسسين

موسسه خيريه امام مرتضي (ع) به همت خيرين کوشا تاسيس شده که در اين بخش به معرفي اعضا مي پردازيم.

جناب آقاي دکتر صاحب حريري
موسس اول و رئيس موسسه

جناب آقاي سيد حسن صفائي
وکيل موسسه

جناب آقاي مهندس عبدالامير نقدعلي
مديرعامل موسسه

جناب آقاي عبدالله مرال الوندي
موسس و عضو هيئت امنا

جناب آقاي حاج لاجوردي
موسس و عضو هيئت امنا

 

 

مواردي از اساسنامه هيئت موسسين

  • هيچ يک از اعضا حق برداشت هيچ گونه مبلغي ندارند.
  • در صورت انحلال موسسه به هر دليل کليه مايملک و اموال موسسه به حاکم شرع آن زمان تعلق خواهد گرفت.