هيئت موسسين

موسسه خيريه امام مرتضي (ع) به همت خيرين کوشا تاسيس شده که در اين بخش به معرفي اعضا مي پردازيم.

مواردي از اساسنامه هيئت موسسين

  • هيچ يک از اعضا حق برداشت هيچ گونه مبلغي ندارند.
  • در صورت انحلال موسسه به هر دليل کليه مايملک و اموال موسسه به حاکم شرع آن زمان تعلق خواهد گرفت.

جناب آقاي دکتر صاحب حريري 

   موسس اول و رئيس موسسه  

 

 

 جناب آقاي عبدالله مرال الوندي

موسس و عضو هيئت امنا  

 

 

      جناب آقاي حاج لاجوردي

      موسس و عضو هيئت امنا 

 

  

جناب آقاي سيد حسن صفائي  

       وکيل موسسه   

 

      جناب آقاي مهندس عبدالامير نقدعلي

      مديرعامل موسسه