رسالت موسسه

کمک به نيازمندان

کمک به محرومين

کمک به بيماران نيازمند

کمک به ايتام

کمک براي تهيه جهيزيه

کمک به خانمهاي سرپرست خانوار

کمک به دانش آموزان و دانشجويان محتاج

کمک به صورت وام هاي قرض الحسنه به نيازمندان تحت پوشش موسسه

ايجاد اشتغال براي افراد تحت پوشش موسسه

کمک به نيازمندان در حوادث طبيعي (زلزله-سيل و…)ويا جنگ هاي تحميلي

جشن هاي عروسي و ختنه کودکان

همکاري شما با موسسه خيريه امام مرتضي(ع) مايه افتخار ما و خير دنيا و آخرت را نصيب شما مي کند.