اخبار موسسه

اخبار ماه رمضان ۱۴۳۸موسسه

۱٫در نشست سالانه موسسه در هفتمين روز ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ مصادف با ۱۳۹۶ هجري شمسي بعد از قرات قرآن کريم توسط قاري بين المللي حاج علي زرگر و سخنراني گهربار استاد گرانقدر دکتر سيد حميد خوئي و گزارش دکتر صاحب حريري و برگزاري مراسم افطار کمکهاي خيرين براي ادامه فعاليتهاي موسسه جمع آوري گرديد.

۲٫در روز شنبه ۲۹ ماه مبارک رمضان مصادف با ۳ تير بسته هاي بزرگي از غذاهاي آماده و خشک به همراه يک ميليون تومان به غير از دريافتي هاي ماهيانه به خانواده هاي ايتام موسسه به عنوان عيدي تقديم شد.

۳٫در سايه رحمت و برکت ماه مبارک رمضان همچون سالهاي گذشته نيکوکار ارجمند جناب آقاي حاج عباس رسول غذاهاي آماده براي تيم پزشکي و ايتام بيوه زنان و خانمهاي مطلقه و همچنين کمک به بيماران درمانگاه امام علي (ع) و شهيد صدر و کاظمينيها به مبلغ صد ميليون تومان پرداخت گرديد.

 

 

 

 

 

به اميد  قبول درگاه تعالي